1612202359 1266/2013
Stavbno zemljišče, Puhova ulica, 2250 Ptuj400 481/8400 483/1388 808/1388 808/2388 809/1388 809/2388 809/3388 810/1388 810/2388 810/3388 812/1388 812/2388 813/1388 813/2388 813/3388 816/1388 816/2388 817/1388 817/4388 884/9401 2401 3401 4401 5401 6401 7401 8401 9401 10

Stavbno zemljišče, Puhova ulica, 2250 Ptuj

Izklicna cena: 720.000,00 €
Datum prodaje:   Do 20.12.2016
Površina parcel:
55.723 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
72.000,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Aleksander Šimon, Andrićeva 21, 1108 Ljubljana, s pripisom: Stečajni postopek St 1266/2013 - Ponudba za nakup – ne odpiraj
Kontakt prodajalca:
041/772 568, aleksander.simon@siol.net; vsak torek in četrtek: 10:00-12:00
Dokumenti z ostalimi informacijami: