1612282359 5342/2015
Del hiše, Žimarice 33, 1317 SodražicaDel hiše, Žimarice 33, 1317 Sodražica1620 *38/21620 *38/3 (v deležu 1/2)

Del hiše, Žimarice 33, 1317 Sodražica

Izklicna cena: 26.851,50 €
Datum prodaje:   Do 28.12.2016
Neto tlorisna površina hiše:
155,50 m²
Leto gradnje:
1917
Površina parcel:
289 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
2.685,15 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Insol, Igor Bončina s.p., Valjhunova 11, 1000 Ljubljana, s pripisom: Postopek osebnega stečaja ST 5342/2015 Ponudba za nakup – ne odpiraj
Kontakt prodajalca:
051/383 600, 01/430 66 40, 01/430 66 43, insol@iboncina.si; vsak delovnik: 9:00-12:00
Dokumenti z ostalimi informacijami: