1612080900 In 23/2015
Del poslovne stavbe, Adamičeva cesta 51, 1290 Grosuplje1783 1642/2 (v deležu 2/3)

Del poslovne stavbe, Adamičeva cesta 51, 1290 Grosuplje

Izklicna cena: 155.480,09 €
Datum prodaje:   8.12.2016 ob 9:00
Površina parcele:
553 m² (v deležu 2/3)
Opis:
Poslovna stavba se nahaja tudi na parcelah 1783 1642/1, 1783 1646/22 in 1783 1646/21, ki pa niso predmet prodaje
Višina varščine:
22.211,44 €
Rok za plačilo varščine:
3 delovne dni pred pričetkom dražbe
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Lokacija dražbe:
Okrajno sodišče v Litiji, Jerebova 6, 1270 Litija
Kontakt prodajalca:
01/788 83 00; ponedeljek, sreda, petek: 9:00-12:00 in sreda: 14:00-16:30
Dokumenti z ostalimi informacijami: