1612200900 In 22/2014 I 22/2016
Del poslovne stavbe, Starod 58, 6244 PodgradDel poslovne stavbe, Starod 58, 6244 Podgrad2552 2253

Del poslovne stavbe, Starod 58, 6244 Podgrad

Izklicna cena: 30.450,00 €
Datum prodaje:   20.12.2016 ob 9:00
Neto tlorisna površina poslovne stavbe:
111,30 m²
Leto gradnje:
1900
Površina parcele:
120 m²
Opis:
Poslovna stavba se nahaja tudi na parceli 2552 728, ki pa ni predmet prodaje
Višina varščine:
4.350,00 €
Rok za plačilo varščine:
3 delovne dni pred pričetkom dražbe
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Lokacija dražbe:
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici, Bazoviška 22, 6250 Ilirska Bistrica
Kontakt prodajalca:
05/711 00 10; ponedeljek, sreda, petek: 9:00-12:00 in sreda: 14:00-16:30
Dokumenti z ostalimi informacijami: