1612120900 2509/2015
Gospodarska poslopja (v deležu), Zibika, 3253 Pristava pri Mestinju

Gospodarska poslopja (v deležu 3/5), Zibika, 3253 Pristava pri Mestinju

Izklicna cena: 13.976,96 €
Datum prodaje:   12.12.2016 ob 9:00
Neto tlorisna površina gospodarskega poslopja:
130 m²
Leto gradnje:
1969
Neto tlorisna površina gospodarskega poslopja:
12 m²
Leto gradnje:
1984
Neto tlorisna površina gospodarskega poslopja:
12 m²
Leto gradnje:
1984
Površina posamezne parcele:
58 m² - 7.352 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
1.397,69 €
Rok za plačilo varščine:
1 delovni dan pred pričetkom dražbe
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Lokacija dražbe:
Trg Leona Štuklja 5, 2000 Maribor
Kontakt prodajalca:
051/658 824, zoran.masten@gmail.com, zoran.masten@moja.posta.si
Dokumenti z ostalimi informacijami: