1612131000 2246/2015
Gostinski lokal, Kolodvorska ulica 18, 1000 LjubljanaGostinski lokal, Kolodvorska ulica 18, 1000 Ljubljana

Gostinski lokal, Kolodvorska ulica 18, 1000 Ljubljana

Izklicna cena: 510.314,91 €
Datum prodaje:   13.12.2016 ob 10:00
Neto tlorisna površina gostinskega lokala:
101,10 m²
Neto tlorisna površina kleti:
94,70 m²
Neto tlorisna površina parkirnega mesta:
12,50 m²
Leto gradnje:
1988
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
51.031,50 €
Rok za plačilo varščine:
1 delovni dan pred pričetkom dražbe
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Lokacija dražbe:
Dvorakova ulica 8, 1000 Ljubljana
Kontakt prodajalca:
01/433 71 16, tajnistvo.odvbreznik@siol.net, mojca.breznik@siol.net