1701101400 5103/2014
Gostinski lokal, Šmartinska cesta 152, 1000 LjubljanaGostinski lokal, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana

Gostinski lokal, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana

Izklicna cena: 517.626,00 €
Datum prodaje:   10.1.2017 ob 14:00
Neto tlorisna površina gostinskega lokala:
236 m²
Leto gradnje:
1960
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
51.762,60 €
Rok za plačilo varščine:
1 delovni dan pred pričetkom dražbe
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Lokacija dražbe:
EOS Trnovo d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana
Kontakt prodajalca:
simona.goriup@siol.net
Dokumenti z ostalimi informacijami: