1612151030 I 33/2016
2322 1416/112322 1416/42322 1416/92322 1433/12322 2565

Gozdna in kmetijska zemljišča, 5292 Renče (3x, 1.701,00 € - 5.535,60 €)

Izklicna cena: 1.701,00 €
Datum prodaje:   15.12.2016 ob 10:30
Možnost posamičnega nakupa:
Nepremičnine se prodajajo po sklopih
Količina predmetov prodaje:
3 sklopi
Izklicna cena posameznega predmeta prodaje:
1.701,00 € - 5.535,60 €
Površina posameznega sklopa parcel:
2.169 m² - 3.611 m²
Višina varščine:
243,00 € - 790,80 €
Zadnji dan za vplačilo varščine:
12.12.2016
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Lokacija dražbe:
Okrajno sodišče v Novi Gorici, Prvomajska 50, 5000 Nova Gorica
Kontakt prodajalca:
05/335 18 00, 05/335 18 12, 05/335 18 04, 05/335 17 25; ponedeljek, sreda, petek: 9:00-12:00 in sreda: 14:00-16:30
Dokumenti z ostalimi informacijami: