1612090830 In 62/2015
1501 37171501 37241501 37091501 37071501 37111501 37291501 37081501 37181501 37281501 37361501 37301501 3706

Gozdna in kmetijska zemljišča, Mihovec, 8000 Novo mesto (12x, 50 € - 3.140 €)

Izklicna cena: 50,00 €
Datum prodaje:   9.12.2016 ob 8:30
Možnost posamičnega nakupa:
Nepremičnine se prodajajo posamično
Količina predmetov prodaje:
12 parcel
Izklicna cena posameznega predmeta prodaje:
50,00 € - 3.140,00 €
Površina posamezne parcele:
198 m² - 6.987 m²
Višina varščine:
10,00 € - 628,00 €
Rok za plačilo varščine:
3 delovne dni pred pričetkom dražbe
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Lokacija dražbe:
Okrajno sodišče v Novem mestu, Jerebova 2, 8000 Novo mesto
Kontakt prodajalca:
07/338 10 10, 07/338 11 00; ponedeljek, sreda, petek: 9:00-12:00 in sreda: 14:00-16:30
Dokumenti z ostalimi informacijami: