1612102359 5602/2015
1140 1311/31140 1311/41140 1311/51140 1311/101140 4661140 497/11140 501/21140 496 (v deležu 39/84)1138 1202/2 (v deležu 39/84)

Gozdno in kmetijsko zemljišče, Krajnčica, 3230 Šentjur

Izklicna cena: 35.568,70 €
Datum prodaje:   Do 10.12.2016
Gozdno zemljišče:
43.593 m²
Pozidano zemljišče:
3.965 m²
Kmetijsko zemljišče:
3.203 m²
Površina parcel:
50.761 m²
Naslednje nepremičnine se prodajajo v deležu:
Kmetijsko zemljišče (v deležu 39/84), Krajnčica, 3230 Šentjur
Površina parcel:
2.644 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
3.556,87 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Ervin Novak, Pristavica 8, 3250 Rogaška Slatina, s pripisom: Javno zbiranje ponudb – Julytrade - NE ODPIRAJ
Kontakt prodajalca:
stecaji.novak@gmail.com
Dokumenti z ostalimi informacijami: