1612200900 In 126/2015
965 215/7

Gozdno zemljišče, Arnače, 3320 Velenje

Izklicna cena: 5.600,00 €
Datum prodaje:   20.12.2016 ob 9:00
Površina parcele:
871 m²
Višina varščine:
800,00 €
Rok za plačilo varščine:
3 delovne dni pred pričetkom dražbe
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Lokacija dražbe:
Okrajno sodišče v Velenju, Prešernova 1, 3320 Velenje
Kontakt prodajalca:
03/898 59 50, 03/898 59 90, 03/898 59 95, 03/898 59 60; ponedeljek, sreda, petek: 9:00-12:00 in sreda: 14:00-16:30
Dokumenti z ostalimi informacijami: