1612272359 5510/2014
249 694/3249 701/1

Gozdno zemljišče, Kuršinci, 9243 Mala Nedelja

Izklicna cena: 5.608,00 €
Datum prodaje:   Do 27.12.2016
Površina parcel:
22.071 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
560,80 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Odvetnik Veljko Jan, Blaževa ulica 3f, 4221 Škofja Loka, s pripisom: St 5510/2014 - zavezujoče zbiranje ponudb – ne odpiraj
Kontakt prodajalca:
041/712 328, 04/506 22 20, veljko.jan@siol.net; vsak delovnik: 9:00-12:00
Dokumenti z ostalimi informacijami: