1612080830 I 118/2016
170 1143

Gozdno zemljišče, Pince, 9220 Lendava

Izklicna cena: 62,83 €
Datum prodaje:   8.12.2016 ob 8:30
Možnost posamičnega nakupa:
Nepremičnine se prodajajo posamično, prednost ima dražitelj s ponudbo za vse nepremičnine, ki se prodajajo na dražbi
Površina parcele:
136 m²
Višina varščine:
8,98 €
Rok za plačilo varščine:
3 delovne dni pred pričetkom dražbe
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Lokacija dražbe:
Okrajno sodišče v Lendavi, Glavna ulica 9, 9220 Lendava
Kontakt prodajalca:
02/577 39 90, 02/577 39 70; ponedeljek, sreda, petek: 9:00-12:00 in sreda: 14:00-16:30
Dokumenti z ostalimi informacijami: