1701032359 1524/2015
Gozdno zemljišče, Pristava, 5000 Nova Gorica2304 1844/4

Gozdno zemljišče, Pristava, 5000 Nova Gorica

Izklicna cena: 117,54 €
Datum prodaje:   Do 3.1.2017
Površina parcele:
147 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
11,75 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Infas d.o.o., Plinarniška 4, 3000 Celje, s pripisom: Ponudba za ___ (ime dolžnika) – NE ODPIRAJ!
Kontakt prodajalca:
03/428 18 35, luka.lah@e-si.si; vsak delovnik: 10:00-14:00
Dokumenti z ostalimi informacijami: