1612152359 5895/2015
Gozdno zemljišče (v deležu 1/2), Dragomelj, 1231 Ljubljana - Črnuče1757 311/232 (v deležu 1/2)1757 311/233 (v deležu 1/2)

Gozdno zemljišče (v deležu 1/2), Dragomelj, 1231 Ljubljana - Črnuče

Datum prodaje:   Do 15.12.2016
Površina parcel:
2.100 m²
Vrsta zbiranja ponudb:
Nezavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Darja Erceg, Kolodvorska ulica 7, 1000 Ljubljana, s pripisom: St 5895/2015 - za javni razpis
Kontakt prodajalca:
01/232 40 07, darja.erceg@siol.net
Dokumenti z ostalimi informacijami: