1612231000 In 144/2013
Del poslovno stanovanjske stavbe, Drska 35, 8000 Novo mestoDel poslovno stanovanjske stavbe, Drska 35, 8000 Novo mesto1484 1066/20 (v deležu 84/100)

Del poslovno stanovanjske stavbe, Drska 35, 8000 Novo mesto

Izklicna cena: 149.352,00 €
Datum prodaje:   23.12.2016 ob 10:00
Neto tlorisna površina poslovnega dela stavbe:
434,10 m²
Neto tlorisna površina stanovanjskega dela stavbe:
276,30 m²
Leto gradnje:
1963
Površina parcele:
1.365 m²
Opis:
Nepremičnina se nahaja tudi na parceli 1484 1060/2, ki pa ni predmet prodaje
Višina varščine:
21.336,00 €
Rok za plačilo varščine:
3 delovne dni pred pričetkom dražbe
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Lokacija dražbe:
Okrajno sodišče v Novem mestu, Jerebova 2, 8000 Novo mesto
Kontakt prodajalca:
07/338 10 10, 07/338 11 00; ponedeljek, sreda, petek: 9:00-12:00 in sreda: 14:00-16:30
Dokumenti z ostalimi informacijami: