1612140945 In 75/2009
Hiša, kmetijska in gozdna zemljišča (v različnih deležih), Radovica 75, 8330 Metlika

Hiša, kmetijska in gozdna zemljišča (delno v deležu), Radovica 75, 8330 Metlika

Izklicna cena: 98.132,68 €
Datum prodaje:   14.12.2016 ob 9:45
Višina varščine:
19.626,54 €
Rok za plačilo varščine:
3 delovne dni pred pričetkom dražbe
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Lokacija dražbe:
Okrajno sodišče v Črnomlju, Trg svobode 1, 8340 Črnomelj
Kontakt prodajalca:
07/306 14 70; ponedeljek, sreda, petek: 9:00-12:00 in sreda: 14:00-16:30
Dokumenti z ostalimi informacijami: