1612190900 I 52/2016
1410 2555/4 (v deležu 1/2)1410 2528 (v deležu 1/2)1410 1183 (v deležu 1/2)1410 1184 (v deležu 1/2)1410 1186/1 (v deležu 1/2)

Hiša, kmetijska in pozidana zemljišča (v deležu 1/2), Stara Gora 27, 8233 Mirna (5x, 65,94 € - 3.580,66 €)

Izklicna cena: 65,94 €
Datum prodaje:   19.12.2016 ob 9:00
Možnost posamičnega nakupa:
Nepremičnine se prodajajo posamično
Količina predmetov prodaje:
5 predmetov prodaje
Neto tlorisna površina hiše:
84,50 m²
Leto gradnje:
1988
Neto tlorisna površina gospodarskega poslopja:
35 m²
Leto gradnje:
1980
Površina posamezne parcele:
111 m² - 3.456 m²
Višina varščine:
9,42 € - 511,52 €
Zadnji dan za vplačilo varščine:
14.12.2016
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Lokacija dražbe:
Okrajno sodišče v Trebnjem, Gubčeva cesta 9, 8210 Trebnje
Kontakt prodajalca:
07/304 17 40, 07/346 26 00; ponedeljek, sreda, petek: 9:00-12:00 in sreda: 14:00-16:30
Dokumenti z ostalimi informacijami: