1612282359 5603/2015
Hiša, Nova vas pri Markovcih 40a, 2281 MarkovciHiša, Nova vas pri Markovcih 40a, 2281 Markovci416 115/1416 115/2416 115/3416 115/4416 117416 118

Hiša, Nova vas pri Markovcih 40a, 2281 Markovci

Izklicna cena: 58.126,00 €
Datum prodaje:   Do 28.12.2016
Neto tlorisna površina hiše:
140,60 m²
Leto gradnje:
1983
Stavbno zemljišče:
1.247 m²
Kmetijsko zemljišče:
5.078 m²
Površina parcel:
6.325 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
5.812,60 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Lucija Klampfer, Hektorovičeva ulica 4, 2000 Maribor, s pripisom: Ponudba - St 5603-2015
Kontakt prodajalca:
031/509 398, lucija.klampfer@gmail.com
Dokumenti z ostalimi informacijami: