1612142359 1917/2014
Hiša, Puče, 6274 ŠmarjeHiša, Puče, 6274 Šmarje2624 1880/52624 1880/7

Hiša, Puče, 6274 Šmarje

Izklicna cena: 23.285,89 €
Datum prodaje:   Do 14.12.2016
Površina parcele:
104 m²
Naslednje nepremičnine se prodajajo v deležu:
Pozidano zemljišče (v deležu 1/3), Puče, 6274 Šmarje
Pozidano zemljišče:
99 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
2.328,59 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Upravitelj Igor Bončina, Valjhunova 11, 1000 Ljubljana, s pripisom: Postopek osebnega stečaja ST 1917/2014 Ponudba za nakup – ne odpiraj
Kontakt prodajalca:
051/383 600, 01/430 66 40, 01/430 66 43, insol@iboncina.si; vsak delovnik: 9:00-12:00
Dokumenti z ostalimi informacijami: