1612210900 In 128/10
2595 741/132595 741/15 (v deležu 1/2)2595 741/9 (v deležu 1/2)

Hiša, Spodnje Škofije, 6281 Škofije

Izklicna cena: 129.542,00 €
Datum prodaje:   21.12.2016 ob 9:00
Površina parcele:
308 m²
Naslednje nepremičnine se prodajajo v deležu:
Pozidano zemljišče (v deležu 1/2), Spodnje Škofije, 6281 Škofije
Površina parcel:
49 m²
Višina varščine:
18.506,00 €
Rok za plačilo varščine:
3 delovne dni pred pričetkom dražbe
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Lokacija dražbe:
Okrajno sodišče v Kopru, Ferrarska 9, 6000 Koper
Kontakt prodajalca:
05/668 32 17, 05/668 31 04, 05/668 30 00; ponedeljek, sreda, petek: 9:00-12:00 in sreda: 14:00-16:30
Dokumenti z ostalimi informacijami: