1612272359 4856/2014
Hiša, Stjenkova ulica 27, 5290 Šempeter pri GoriciHiša, Stjenkova ulica 27, 5290 Šempeter pri Gorici2315 2842/1

Hiša, Stjenkova ulica 27, 5290 Šempeter pri Gorici

Izklicna cena: 162.000,00 €
Datum prodaje:   Do 27.12.2016
Neto tlorisna površina hiše:
208,80 m²
Leto gradnje:
2008
Površina parcele:
196 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
16.200,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Marko Drobež, Aljaževa ulica 7, 1000 Ljubljana, s pripisom: St 4856/2014 – prodaja nepremičnin z zbiranjem ponudb – ne odpiraj
Kontakt prodajalca:
041/739 887, marko.drobez@lamark.si
Dokumenti z ostalimi informacijami: