1612121130 940/2016
1027 759/21027 *102/11027 764

Hiša, Strmca 83a, 3270 Laško

Izklicna cena: 33.100,00 €
Datum prodaje:   12.12.2016 ob 11:30
Neto tlorisna površina hiše:
37,70 m²
Leto gradnje:
1979
Neto tlorisna površina gospodarskega poslopja:
48,80 m²
Leto gradnje:
1979
Neto tlorisna površina zidanice:
5,10 m²
Leto gradnje:
1979
Stavbno zemljišče:
497 m²
Kmetijsko zemljišče:
9.846 m²
Površina parcel:
10.343 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
3.310,00 €
Rok za plačilo varščine:
1 delovni dan pred pričetkom dražbe
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Lokacija dražbe:
Tavčarjeva ulica 4, 1000 Ljubljana
Kontakt prodajalca:
031/618 257, pavlicic.petra@gmail.com
Dokumenti z ostalimi informacijami: