1701022359 353/2014
Hiša, Vrh nad Laškim 16, 3270 LaškoHiša, Vrh nad Laškim 16, 3270 Laško1036 *181036 130/3

Hiša, Vrh nad Laškim 16, 3270 Laško

Datum prodaje:   Do 2.1.2017
Neto tlorisna površina hiše:
612 m²
Leto gradnje:
1935
Neto tlorisna površina gospodarskega poslopja:
123,50 m²
Leto gradnje:
1892
Površina parcel:
1.647 m²
Vrsta zbiranja ponudb:
Nezavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Odvetniška družba Sibinčič Križanec Medak o.p. d.o.o., Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, s pripisom: nezavezujoča ponudba/ zap. št. nepremičnine - osebni stečaj ___ (ime dolžnika)
Kontakt prodajalca:
059/097 411, 059/097 400, jan.sibincic@skmp.si, info@skmp.si; vsak delovnik: 10:00-14:00
Dokumenti z ostalimi informacijami: