1612192359 3477/2015
Hiša (v deležu 1/2), Bukovžlak 8, 3221 TeharjeHiša (v deležu 1/2), Bukovžlak 8, 3221 TeharjeHiša (v deležu 1/2), Bukovžlak 8, 3221 TeharjeHiša (v deležu 1/2), Bukovžlak 8, 3221 TeharjeHiša (v deležu 1/2), Bukovžlak 8, 3221 Teharje1083 1142/7 (v deležu 1/2)1083 1142/1 (v deležu 1/2)

Hiša (v deležu 1/2), Bukovžlak 8, 3221 Teharje

Izklicna cena: 43.000,00 €
Datum prodaje:   Do 19.12.2016
Neto tlorisna površina hiše:
227,79 m²
Leto gradnje:
1987
Neto tlorisna površina gospodarskega poslopja:
463,13 m²
Leto gradnje:
1980
Površina parcel:
2.680 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
4.300,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Upravitelj Klemen Kmetič, p.p. 1575, Slovenska cesta 55b, 1000 Ljubljana, s pripisom: NE ODPIRAJ – ___ (ime dolžnika), St 3477/2015 – zavezujoče zbiranje ponudb (Ponudbe za nepremičnino – Bukovžlak 8, Teharje)
Kontakt prodajalca:
031/823 123, 01/434 22 71, pisarna.kmetic@gmail.com, pisarna.kmetic@vep.si; vsak delovnik: 10:00-12:00
Dokumenti z ostalimi informacijami: