1612152359 1208/2010
Hiša (v deležu 1/2), Gola Loka 20, 1000 LjubljanaHiša (v deležu 1/2), Gola Loka 20, 1000 Ljubljana1753 682/7 (v deležu 1/2)

Hiša (v deležu 1/2), Gola Loka 20, 1000 Ljubljana

Izklicna cena: 67.000,00 €
Datum prodaje:   Do 15.12.2016
Neto tlorisna površina hiše:
200,20 m²
Leto gradnje:
1977
Površina parcele:
246 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
6.700,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Peter Tanko, upravitelj, Gorenjska cesta 14, 1310 Ribnica, za: ___ (ime dolžnika) – v osebnem stečaju, s pripisom: ne odpiraj – zbiranje zavezujočih ponudb
Kontakt prodajalca:
peter.tanko@tanko-op.si
Dokumenti z ostalimi informacijami: