1612232359 1174/2015
Hiša (v deležu 1/2), Zadnikarjeva ulica 2, 1000 LjubljanaHiša (v deležu 1/2), Zadnikarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana2682 1671/1 (v deležu 1/2)

Hiša (v deležu 1/2), Zadnikarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana

Izklicna cena: 82.000,00 €
Datum prodaje:   Do 23.12.2016
Neto tlorisna površina hiše:
179,20 m²
Leto gradnje:
1978
Neto tlorisna površina gospodarskega poslopja:
42,80 m²
Leto gradnje:
1950
Površina parcele:
420 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
8.200,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Upraviteljica Simona Goriup, Čufarjeva ulica 1, 1000 Ljubljana, s pripisom: OS ___ (ime dolžnika) - zbiranje ponudb SKLOP II - Ne odpiraj
Kontakt prodajalca:
simona.goriup@siol.net
Dokumenti z ostalimi informacijami: