1612122359 3689/2015
Hiša (v deležu 1/2), Zilje, 8344 Vinica1564 *183/1 (v deležu 1/2)

Hiša (v deležu 1/2), Zilje, 8344 Vinica

Izklicna cena: 4.892,98 €
Datum prodaje:   Do 12.12.2016
Neto tlorisna površina hiše:
141,90 m²
Leto gradnje:
1955
Neto tlorisna površina gospodarskega poslopja:
82,90 m²
Leto gradnje:
1950
Površina parcele:
473 m²
Naslednje nepremičnine se prodajajo v deležu:
Del gospodarskega poslopja, Zilje, 8344 Vinica
Neto tlorisna površina gospodarskega poslopja:
85,50 m²
Leto gradnje:
1968
Opis:
Gospodarsko poslopje se nahaja tudi na parceli 1564 4003/3, ki pa ni predmet prodaje
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
489,29 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Upraviteljica Katarina Benedik, Dalmatinova ulica 5, 1000 Ljubljana, s pripisom: NE ODPIRAJ – zbiranje ponudb St 3689/2015
Kontakt prodajalca:
01/230 76 90, katarina.benedik@siol.net
Dokumenti z ostalimi informacijami: