1612142359 5932/2015
Stanovanjsko gospodarska hiša (v deležu 1/3), Križevci 137a, 9206 Križevci20 7137/2 (v deležu 1/3)20 7137/3 (v deležu 1/3)20 7137/1 (v deležu 1/3)20 7133 (v deležu 1/3)20 7135 (v deležu 1/3)20 7134 (v deležu 1/3)20 7136 (v deležu 1/3)20 710420 710320 712320 712220 712420 7125

Stanovanjsko gospodarska hiša (v deležu 1/3), Križevci 137a, 9206 Križevci

Datum prodaje:   Do 14.12.2016
Neto tlorisna površina stanovanjskega dela stavbe:
97 m²
Neto tlorisna površina gospodarskega dela stavbe:
152 m²
Leto gradnje:
1998
Stavbno zemljišče:
1.448 m²
Kmetijsko zemljišče:
8.922 m²
Gozdno zemljišče:
1.408 m²
Površina parcel:
11.778 m²
Naslednje nepremičnine se prodajajo v deležu:
Kmetijsko zemljišče (v deležu do celote), 9206 Križevci
Kmetijsko zemljišče:
12.809 m²
Gozdno zemljišče:
1.900 m²
Stavbno zemljišče:
106 m²
Površina parcel:
14.815 m²
Vrsta zbiranja ponudb:
Nezavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Boštjan Pavec s.p., p.p. 18, 4207 Cerklje, s pripisom: Nezavezujoče zbiranje ponudb – St 5932/2015
Kontakt prodajalca:
pavec@odpp.si
Dokumenti z ostalimi informacijami: