1612102359 286/2013
Nedokončana poslovno stanovanjska stavba, Dalmatinova ulica 8, 1000 LjubljanaNedokončana poslovno stanovanjska stavba, Dalmatinova ulica 8, 1000 Ljubljana1737 25941737 25931737 25951737 2596

Nedokončana poslovno stanovanjska stavba, Dalmatinova ulica 8, 1000 Ljubljana

Izklicna cena: 4.735.000,00 €
Datum prodaje:   Do 10.12.2016
Površina parcel:
1.301 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
240.000,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Poslovno svetovanje Andrej Marinc s.p., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana, s pripisom: zavezujoče zbiranje ponudb – HIŠA 8 - NE ODPIRAJ
Kontakt prodajalca:
01/530 09 20
Dokumenti z ostalimi informacijami: