1701101330 2378/2015
Poslovno stanovanjska stavba, Falska cesta 124a, 2342 RušePoslovno stanovanjska stavba, Falska cesta 124a, 2342 RušePoslovno stanovanjska stavba, Falska cesta 124a, 2342 RušePoslovno stanovanjska stavba, Falska cesta 124a, 2342 Ruše

Poslovno stanovanjska stavba, Falska cesta 124a, 2342 Ruše

Izklicna cena: 25.000,00 €
Datum prodaje:   10.1.2017 ob 13:30
Neto tlorisna površina poslovno stanovanjske stavbe:
382,40 m²
Leto gradnje:
1960
Površina parcel:
1.008 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
2.500,00 €
Rok za plačilo varščine:
1 delovni dan pred pričetkom dražbe
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Lokacija dražbe:
EOS Trnovo d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana
Kontakt prodajalca:
insolvia@gmail.com
Dokumenti z ostalimi informacijami: