1612202359 4751/2014 6123/2015
Poslovno stanovanjska stavba, Glavna cesta 25, 8233 MirnaPoslovno stanovanjska stavba, Glavna cesta 25, 8233 MirnaPoslovno stanovanjska stavba, Glavna cesta 25, 8233 Mirna1410 78/91410 78/7

Poslovno stanovanjska stavba, Glavna cesta 25, 8233 Mirna

Izklicna cena: 100.000,00 €
Datum prodaje:   Do 20.12.2016
Neto tlorisna površina poslovnega dela stavbe:
250 m²
Neto tlorisna površina stanovanjskega dela stavbe:
165 m²
Leto gradnje:
1880
Površina parcel:
490 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
10.000,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Visius, vodenje insolvenčnih postopkov, mag. Boštjan Jurkošek s.p., Pucova ulica 4, 3000 Celje, s pripisom: Ponudba za St 4751/2014; Upraviteljica Katarina Benedik, Dalmatinova ulica 5, 1000 Ljubljana, s pripisom: NE ODPIRAJ – zbiranje ponudb St 6123/15
Kontakt prodajalca:
041/341 657, 041/394 732, 01/230 76 90, katarina.benedik@siol.net, gregor.pungarsek@visius.si, bostjan.jurkosek@visius.si, info@visius.si, bjurkosek@vep.si; vsak delovnik: 9:00-15:00