1612152359 1542/2013
Stanovanjsko gospodarska hiša, Trnje 6, 9232 ČrenšovciStanovanjsko gospodarska hiša, Trnje 6, 9232 ČrenšovciStanovanjsko gospodarska hiša, Trnje 6, 9232 Črenšovci138 1203

Stanovanjsko gospodarska hiša, Trnje 6, 9232 Črenšovci

Izklicna cena: 50.019,42 €
Datum prodaje:   Do 15.12.2016
Neto tlorisna površina stanovanjskega dela stavbe:
318 m²
Neto tlorisna površina gospodarskega dela stavbe:
233,70 m²
Leto gradnje:
1978
Neto tlorisna površina gospodarskega poslopja:
253 m²
Leto gradnje:
1990
Neto tlorisna površina garaže:
42,30 m²
Leto gradnje:
1990
Površina parcele:
3.169 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
5.001,94 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Bojan Vajzman, upravitelj, Borštnikova ulica 10, 2103 Maribor, s pripisom: ne odpiraj - St 1542/2013 – zavezujoče zbiranje ponudb
Kontakt prodajalca:
051/347 855; vsak delovnik: 9:00-15:00
Dokumenti z ostalimi informacijami: