1612192359 139/2013
Stanovanjsko gospodarska hiša, Ulica Milana Majcna 25, 1000 LjubljanaStanovanjsko gospodarska hiša, Ulica Milana Majcna 25, 1000 Ljubljana1740 1085/31740 1086/11740 1085/4

Stanovanjsko gospodarska hiša, Ulica Milana Majcna 25, 1000 Ljubljana

Izklicna cena: 267.000,00 €
Datum prodaje:   Do 19.12.2016
Neto tlorisna površina hiše:
318 m²
Leto gradnje:
1990
Neto tlorisna površina kleti:
31,50 m²
Leto gradnje:
1900
Površina parcel:
946 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
20.000,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Melita Butara, upraviteljica, Mala čolnarska 9b, 1000 Ljubljana (pp 496), s pripisom: NE ODPIRAJ – ZBIRANJE PONUDB ___ (ime dolžnika)
Kontakt prodajalca:
01/520 20 00
Dokumenti z ostalimi informacijami: