1701162359 749/2015
725 27/2 (v deležu 1/2)Stanovanjsko gospodarska hiša in poslovna stavba (v deležu 1/2), Kebelj 20, 2317 Oplotnica

Stanovanjsko gospodarska hiša in poslovna stavba (v deležu 1/2), Kebelj 20, 2317 Oplotnica

Izklicna cena: 118.981,69 €
Datum prodaje:   Do 16.1.2017
Neto tlorisna površina stanovanjskega dela stavbe:
297 m²
Neto tlorisna površina gospodarskega dela stavbe:
297 m²
Leto gradnje:
2000
Neto tlorisna površina poslovne stavbe:
70,20 m²
Leto gradnje:
1994
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
11.898,17 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Upravitelj mag. Miran Kos, Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom: zavezujoče zbiranje ponudb opr. št. St 749/2015
Kontakt prodajalca:
041/637 545
Dokumenti z ostalimi informacijami: