1701102359 VL 80774/2014 863/2016
Stanovanjsko poslovna stavba, Kovača vas 60, 2310 Slovenska BistricaStanovanjsko poslovna stavba, Kovača vas 60, 2310 Slovenska Bistrica745 468/7

Stanovanjsko poslovna stavba, Kovača vas 60, 2310 Slovenska Bistrica

Izklicna cena: 102.313,04 €
Datum prodaje:   Do 10.1.2017
Neto tlorisna površina stanovanjskega dela stavbe:
837,60 m²
Neto tlorisna površina poslovnega dela stavbe:
430 m²
Leto gradnje:
1953
Površina parcele:
3.051 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
10.231,30 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Upravitelj Igor Gorše, Tržaška 2, 1000 Ljubljana, s pripisom: Zbiranje ponudb – Tarantela-Kovača vas
Kontakt prodajalca:
031/557 241, gorseigor@yahoo.com; vsak delovnik: 10:00-13:00
Dokumenti z ostalimi informacijami: