1612091600 1358/2012
Vila, Cankarjeva ulica 3, 6230 PostojnaVila, Cankarjeva ulica 3, 6230 PostojnaVila, Cankarjeva ulica 3, 6230 Postojna2490 30022490 165/1

Vila, Cankarjeva ulica 3, 6230 Postojna

Izklicna cena: 259.200,00 €
Datum prodaje:   Do 9.12.2016 do 16:00
Neto tlorisna površina hiše:
252 m²
Leto gradnje:
1990
Neto tlorisna površina kleti:
96,80 m²
Leto gradnje:
1943
Površina parcel:
1.214 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
25.920,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Primorje d.d. – v stečaju, Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina, s pripisom: Ponudba na podlagi vabila stečajnega dolžnika Primorje – Villa Krasna v Postojni – ne odpiraj
Kontakt prodajalca:
bostjan.okoren@primorje.si, rudolf.hramec@gmail.com