1612212359 1010/2016
1034 4641034 463/11034 463/31034 460

Hiša, Blatni Vrh 7, 3273 Jurklošter

Izklicna cena: 7.840,64 €
Datum prodaje:   Do 21.12.2016
Neto tlorisna površina hiše:
44 m²
Leto gradnje:
1945
Neto tlorisna površina gospodarskega poslopja:
51,70 m²
Leto gradnje:
1956
Neto tlorisna površina gospodarskega poslopja:
19 m²
Leto gradnje:
1945
Stavbno zemljišče:
508 m²
Kmetijsko zemljišče:
3.983 m²
Površina parcel:
4.491 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
784,06 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Mateja Benedik s.p., Mavčiče 98, 4211 Mavčiče, s pripisom: ___ (ime dolžnika) v stečaju - zbiranje ponudb za hišo – NE ODPIRAJ
Kontakt prodajalca:
041/834 254, upravitelj.mateja.benedik@gmail.com, upravitelj.mateja.benedik@vep.si
Dokumenti z ostalimi informacijami: