1612232359 4517/2015
1477 2677/4

Hiša, Gorenje Vrhpolje 72, 8310 Šentjernej

Izklicna cena: 5.080,00 €
Datum prodaje:   Do 23.12.2016
Neto tlorisna površina hiše:
80 m²
Leto gradnje:
1900
Površina parcele:
87 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
508,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Odvetnik Veljko Jan, Blaževa ulica 3f, 4221 Škofja Loka, s pripisom: St 4517/2015 - zavezujoče zbiranje ponudb – ne odpiraj
Kontakt prodajalca:
041/712 328, 04/506 22 20, veljko.jan@siol.net; vsak delovnik: 9:00-12:00
Dokumenti z ostalimi informacijami: