1701041000 3025/2015
Hiša, Kalce 3a, 8270 Krško1323 1303

Hiša, Kalce 3a, 8270 Krško

Izklicna cena: 19.500,00 €
Datum prodaje:   4.1.2017 ob 10:00
Neto tlorisna površina hiše:
97,10 m²
Leto gradnje:
1982
Neto tlorisna površina gospodarskega poslopja:
32,40 m²
Leto gradnje:
1987
Stavbno zemljišče:
435 m²
Kmetijsko zemljišče:
1.176 m²
Površina parcele:
1.611 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
1.950,00 €
Rok za plačilo varščine:
1 delovni dan pred pričetkom dražbe
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Lokacija dražbe:
Gasilski dom, Hmeljarska cesta 10, 3312 Prebold
Kontakt prodajalca:
041/783 207; vsak delovnik: 10:00-12:00