1612141100 In 109/2015
1515 2968/11515 2968/21515 29691515 10371515 10381515 29131515 29151515 29161515 29891515 30131515 31351515 31361515 31491515 3404

Hiša, kmetijska in gozdna zemljišča, Križevska vas 42, 8330 Metlika (10x, 204,98 € - 66.990,00 €)

Izklicna cena: 204,98 €
Datum prodaje:   14.12.2016 ob 11:00
Možnost posamičnega nakupa:
Nepremičnine se prodajajo po sklopih
Količina predmetov prodaje:
10 sklopov
Izklicna cena posameznega predmeta prodaje:
204,98 € - 66.990,00 €
Neto tlorisna površina hiše:
160,30 m²
Leto gradnje:
1977
Neto tlorisna površina gospodarskega poslopja:
40 m²
Leto gradnje:
2003
Neto tlorisna površina gospodarskega poslopja:
20 m²
Leto gradnje:
1979
Neto tlorisna površina zidanice:
32,80 m²
Leto gradnje:
1965
Neto tlorisna površina gospodarskega poslopja:
9 m²
Leto gradnje:
1970
Površina posameznega sklopa parcel:
227 m² - 6.043 m²
Višina varščine:
29,28 € - 9.570,00 €
Rok za plačilo varščine:
3 delovne dni pred pričetkom dražbe
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Lokacija dražbe:
Okrajno sodišče v Črnomlju, Trg svobode 1, 8340 Črnomelj
Kontakt prodajalca:
07/306 14 70; ponedeljek, sreda, petek: 9:00-12:00 in sreda: 14:00-16:30
Dokumenti z ostalimi informacijami: