1612191000 5278/2014
1534 *11/21534 5/51534 5/101534 965/11534 971/11534 971/2

Hiša, Petrova vas 17, 8340 Črnomelj

Izklicna cena: 63.450,00 €
Datum prodaje:   19.12.2016 ob 10:00
Neto tlorisna površina hiše:
314,60 m²
Leto gradnje:
1890
Neto tlorisna površina gospodarskega poslopja:
33,20 m²
Leto gradnje:
1876
Stavbno zemljišče:
1.915 m²
Kmetijsko zemljišče:
265 m²
Površina parcel:
2.180 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
6.345,00 €
Rok za plačilo varščine:
1 delovni dan pred pričetkom dražbe
Vrsta dražbe:
Javna dražba z zniževanjem izklicne cene
Lokacija dražbe:
Odvetniška pisarna Žejn d.o.o., Tavčarjeva ulica 4, 1000 Ljubljana
Kontakt prodajalca:
031/360 039, odvetnik.lippai@gmail.com, janja.zejn@odv-zejn.si
Dokumenti z ostalimi informacijami: