1612072359 1804/2012
Hiša, Rucmanci 33a, 2258 Sveti TomažHiša, Rucmanci 33a, 2258 Sveti Tomaž280 210/2

Hiša, Rucmanci 33a, 2258 Sveti Tomaž

Izklicna cena: 22.050,00 €
Datum prodaje:   Do 7.12.2016
Neto tlorisna površina hiše:
108 m²
Leto gradnje:
1986
Neto tlorisna površina gospodarskega poslopja:
35 m²
Površina parcele:
575 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
2.205,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Melita Butara, upraviteljica, Mala čolnarska 9b, 1000 Ljubljana (pp 496), s pripisom: NE ODPIRAJ – ZBIRANJE PONUDB ___ (ime dolžnika)
Kontakt prodajalca:
01/520 20 00
Dokumenti z ostalimi informacijami: