1612222359 3328/2015
1585 4052/4

Hiša, Stari Kot 3, 1319 Draga

Datum prodaje:   Do 22.12.2016
Neto tlorisna površina hiše:
127,20 m²
Leto gradnje:
2006
Površina parcele:
900 m²
Vrsta zbiranja ponudb:
Nezavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
DVAINDVA d.o.o., Aleš Velkaverh, Ferrarska 12, 6000 Koper, s pripisom: nezavezujoče zbiranje ponudb – ___ (ime dolžnika) – NE ODPIRAJ!
Kontakt prodajalca:
ales.velkaverh@adv-velkaverh.si
Dokumenti z ostalimi informacijami: