1612132359 3933/2015
Hiša (v deležu 1/2), Na klancu 1, Rova, 1235 RadomljeHiša (v deležu 1/2), Na klancu 1, Rova, 1235 RadomljeHiša (v deležu 1/2), Na klancu 1, Rova, 1235 Radomlje1936 1023/24 (v deležu 1/2)

Hiša (v deležu 1/2), Na klancu 1, Rova, 1235 Radomlje

Izklicna cena: 59.000,00 €
Datum prodaje:   Do 13.12.2016
Neto tlorisna površina hiše:
258,70 m²
Leto gradnje:
1988
Površina parcele:
577 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
5.900,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Nataša Jeršič s.p., Ulica V. prekomorske brigade 4, 3000 Celje, s pripisom: Stečajni postopek St 3933/2015 – 001 - Ponudba za odkup – ne odpiraj
Kontakt prodajalca:
051/696 714, jersicnatasa@gmail.com
Dokumenti z ostalimi informacijami: