1612072359 253/2016 1501/2016
Hiša (v deležu 1/2), Radehova 32, 2230 Lenart v Slovenskih goricahHiša (v deležu 1/2), Radehova 32, 2230 Lenart v Slovenskih goricahHiša (v deležu 1/2), Radehova 32, 2230 Lenart v Slovenskih goricah549 *54 (v deležu 1/2)549 447/1 (v deležu 1/2)549 449/1 (v deležu 1/2)549 453/1 (v deležu 1/2)

Hiša (v deležu 1/2), Radehova 32, 2230 Lenart v Slovenskih goricah

Izklicna cena: 81.900,00 €
Datum prodaje:   Do 7.12.2016
Neto tlorisna površina hiše:
129,70 m²
Leto gradnje:
1900
Neto tlorisna površina gospodarskega poslopja:
110 m²
Leto gradnje:
1977
Stavbno zemljišče:
1.760 m²
Kmetijsko zemljišče:
3.814 m²
Površina parcel:
5.574 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
8.190,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Blaž Poljanšek s.p., Krpanova 9, 6000 Koper, s pripisom: Ponudba za St 1501/2016 – NE ODPIRAJ!
Kontakt prodajalca:
05/627 84 46, blaz.poljansek@siol.net; vsak delovnik: 9:00-14:00
Dokumenti z ostalimi informacijami: