1612081500 1864/2015
Hiša (v deležu 1/2), Rimska ulica 26, Zgornje Poljčane, 2319 Poljčane782 173/4 (v deležu 1/2)

Hiša (v deležu 1/2), Rimska ulica 26, Zgornje Poljčane, 2319 Poljčane

Izklicna cena: 20.000,00 €
Datum prodaje:   8.12.2016 ob 15:00
Neto tlorisna površina hiše:
185 m²
Leto gradnje:
1976
Pozidano zemljišče:
784 m²
Kmetijsko zemljišče:
491 m²
Površina parcele:
1.275 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
2.000,00 €
Rok za plačilo varščine:
1 delovni dan pred pričetkom dražbe
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Lokacija dražbe:
Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana
Kontakt prodajalca:
prodaje@ibiro.si
Dokumenti z ostalimi informacijami: