1612312359 5311/2014 i 32/2016
Hiša (v deležu 1/2), Željne 32a, 1330 KočevjeHiša (v deležu 1/2), Željne 32a, 1330 Kočevje1578 538/3 (v deležu 1/2)1578 538/1 (v deležu 1/2)

Hiša (v deležu 1/2), Željne 32a, 1330 Kočevje

Datum prodaje:   Do 31.12.2016
Neto tlorisna površina hiše:
251,98 m²
Leto gradnje:
1991
Površina parcel:
1.051 m²
Vrsta zbiranja ponudb:
Nezavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Rembran d.o.o., Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana, s pripisom: ponudba Kočevje
Kontakt prodajalca:
031/311 371, branka.remskar@rembran.si; vsak delovnik: 9:00-15:00
Dokumenti z ostalimi informacijami: