1612201200 VL 98003/2010
2511 *7/22511 474/1

Hiše, Knežak 152, 6253 Knežak

Izklicna cena: 24.150,00 €
Datum prodaje:   20.12.2016 ob 12:00
Neto tlorisna površina hiše:
72 m²
Leto gradnje:
1900
Neto tlorisna površina hiše:
46,80 m²
Leto gradnje:
1913
Neto tlorisna površina gospodarskega poslopja:
21,30 m²
Leto gradnje:
1930
Površina parcel:
1.013 m²
Višina varščine:
3.450,00 €
Rok za plačilo varščine:
3 delovne dni pred pričetkom dražbe
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Lokacija dražbe:
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici, Bazoviška 22, 6250 Ilirska Bistrica
Kontakt prodajalca:
05/711 00 10; ponedeljek, sreda, petek: 9:00-12:00 in sreda: 14:00-16:30
Dokumenti z ostalimi informacijami: