1701112359 0062/2015
Hiši, Zgornja Hajdina 133 in 134, 2288 HajdinaHiši, Zgornja Hajdina 133 in 134, 2288 Hajdina397 *342397 619/146397 619/209397 619/210397 619/211

Hiši, Zgornja Hajdina 133 in 134, 2288 Hajdina

Datum prodaje:   Do 11.1.2017
Neto tlorisna površina hiše:
71,30 m²
Leto gradnje:
1962
Neto tlorisna površina hiše:
53,70 m²
Leto gradnje:
1964
Neto tlorisna površina gospodarskega poslopja:
29,10 m²
Leto gradnje:
1967
Neto tlorisna površina gospodarskega poslopja:
26,90 m²
Leto gradnje:
1964
Površina parcel:
2.654 m²
Vrsta zbiranja ponudb:
Nezavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Ladislav Hafner s.p. Upravitelj v insolvenčnih postopkih, Kersnikova 6, 1000 Ljubljana, s pripisom: Stečajni postopek St 62/2015 – nezavezujoče zbiranje ponudb
Kontakt prodajalca:
01/433 30 36; vsak delovnik: 10:00-12:00
Dokumenti z ostalimi informacijami: